Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
lektr.png

Tikslai, uždaviniai

TIKSLAS

 • Rengti kvalifikuotus paslaugų sektoriaus darbininkus, tenkinti Buitinių paslaugų sektoriaus poreikius.

UŽDAVINIAI

 1. Planuoti ir atnaujinti mokymo turinį, organizuoti ugdymo procesą.
 2. Teikti ugdymo ir pagalbos mokiniams paslaugas.
 3. Tobulinti mokytojų ir vadovų profesines kompetencijas, organizuoti metodinę veiklą.
 4. Aprūpinti ugdymo procesą reikiamais ištekliais.
 5. Užtikrinti saugias darbo ir mokymosi sąlygas.
 6. Įgyvendinti vidines kokybės užtikrinimo priemones.
 7. Formuoti teigiamą Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus įvaizdį.
 8. Organizuoti išorinio ir vidinio komunikavimo priemones.
 9. Įgyvendinti skyriaus veiklų priežiūros ir vidaus kontrolės priemones.
 10. Efektyviai valdyti ir naudoti išteklius.
 11. Remontuoti, rekonstruoti infrastruktūros objektus.

 

video_parastes.gif