Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
Projektas „Susitinkam po reklamos“

„Susitinkam po reklamos“ - tai Šiaulių profesinio rengimo centro inicijuotas, kūrybinis mokinių pilietines ir ekologines idėjas viešinantis projektas. Projekte dalyvauja Šiaulių miesto ir regiono 8-12 klasių mokiniai ir mokytojai.
Šiaulių apskrities pilietinio ir ekologinio ugdymo projektas „Susitinkam po reklamos“ suvienyja profesinio mokymo ir bendro lavinimo mokyklų dalyvius bendram tikslui: domėtis gamta, gamtosauga, ekologija bei supančia aplinka. Projekte dalyvauja apie 100 dalyvių iš Šiaulių apskrities mokyklų ar gimnazijų, kurie dalinasi gerąja patirtimi kaip jų mokykloje puoselėjamos pilietinės ir ekologinės idėjos. Kūrybinių dirbtuvių metu pasisemia idėjomis apie antrinių žaliavų panaudojimą, bendrauja ir bendradarbiauja kūrybinėje veikloje.
Projektas vyksta nuo 2013 metų, sukurta internetinė svetainė, kurioje eksponuojami dalyvių darbai, kūrybinis procesas, renginių, susitikimų akimirkos.
Ši veikla atlieka pažintinę-edukacinę funkciją, praplečia projekto dalyvių meninį supratimą, ugdo jų vidinę kultūrą ir supratimą, suteikia praktinių žinių ir įgūdžių.

Projektą organizuoja vizualinės reklamos gamintojų specialybės mokytojos L. Mišeikienė ir R. Chvoinikovienė.

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg

4.jpg
5.jpg
6.jpg

7.jpg
8.jpg
9.jpg

video_parastes.gif