Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
33.png

Reikalingi dokumentai

Kviečiame mokytis Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriuje


Šiais metais dokumentų priėmimas prasideda birželio 5 d., adresu Gardino g. 4, Šiauliai. Priėmimo komisija laukia būsimų pirmakursių darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., o penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val. SKUBĖK pateikti prašymą!

Stojantieji į skyrių dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (pildomas dokumentų priėmimo vietoje);
  2. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
  4. Sveikatos pažymėjimą 086/a forma, (027-1/a forma papildomai – baigusiems 10 klasių);
  5. Keturias fotonuotraukas (3x4 cm);
  6. Įgytą kvalifikaciją liudijančio dokumento kopiją (asmenys, kurie yra anksčiau įgiję kvalifikaciją);
  7. Anketą (pildoma dokumentų priėmimo vietoje).

Baigusieji adaptuotą pagrindinio ugdymo programą pateikia pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą bei pažymą apie 10 klasės bendrojo lavinimo dalyko(ų) programos(ų) adaptavimą bei mokymosi pasiekimus (ko išmoko).

Daugiau informacijos  www.sprc.lt

video_parastes.gif