Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
33.png

Reikalingi dokumentai

Kviečiame mokytis Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriuje


Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis specialybės Šiaulių profesinio rengimo centre ir kitose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose teikiami internetinėje svetainėje nuo birželio 1 d. www.lamabpo.lt 

Specialybės pasirinkimo ir prašymų priimti mokytis Šiaulių profesinio rengimo centre pateikimo klausimais konsultuojame tel. (8 656) 69 020, el. p. karjeroscentras@sprc.lt ar atvykus į Karjeros centrą (Gardino g. 4, Šiauliai).

Stojantieji, gavę kvietimą pasirašyti profesinio mokymo sutartį, privalo atvykti į Šiaulių profesinio rengimo centrą (Gardino g. 4, Šiauliai) ir pateikti tokius dokumentus:

1. Asmens tapatybės dokumentą (tapatybės patvirtinimui).
2. Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą, forma 086/a.
3. Stojantieji iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr. 027-1/A.
4. Brandos atestatą arba pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą.
5. Fotonuotrauką (3x4 cm), pageidaujantys gyventi bendrabutyje – 2 fotonuotraukas).
6. Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
7. Stojantieji, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys mokytis pagal pirminio profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas, užpildo anketą (sutarties pasirašymo vietoje).

Profesinio mokymo sutarčių pasirašymas vyks:
I etapas – 2018 m. liepos 9 – 12 dienomis.
II etapas – 2018 m. rugpjūčio 7 – 10 dienomis.
III etapas – 2018 m. rugsėjo 3-7 dienomis.

Darbo laikas: 8.00 – 17.00 val.

video_parastes.gif