Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
saugi mokykla.png

Pilotinis projektas „Saugi mokykla“

Saugios mokyklos kūrimo projekte padėtas kabliataškis

2014 09 29


 Rugsėjo 26 d. Vilniuje vyko projekto „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą“, prasidėjusio 2013 m. spalio mėn., baigiamoji konferencija. Projekte dalyvavo 24 mokyklos iš Anykščių, Jurbarko, Kupiškio, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Šilutės, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių. Ištisus metus, projekte dalyvavusių mokyklų sudarytos grupės prieš patyčias, vadovaujamos psichologo Aivaro Pranarausko, Tomo Kazulėno ir kitų lektorių, stebėjo savo aplinką dalyvavo mokymuose ir siekė teigiamų pokyčių savo mokykloje.
Baigiamosios konferencijos metu, jos dalyviai – projekte dalyvavusių mokyklų atstovai bei mokytojai, garbūs lektoriai ir kt. svečiai susibūrė bendrai diskusijai šia aktualia tema. Sveikinimo žodį tarė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Rasa Dičpetrienė ir projekto vadovė Natalija Novakauskienė. VO „Gelbėkit vaikus“ mokymų lektorius psichologas A. Pranarauskas pristatė projekto rezultatus, įvykusius pokyčius ir pasidalijo savo projekto vizija. M. Riomerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė Brigita Kairienė visus dalyvius įtraukė į diskusiją tema „Mokyklos bendruomenės tobulėjimo link: kaip suprantame vieni kitus“. Šiaulių miesto, Šakių bei Šilutės miestų bei rajonų mokyklos pateikė savo įžvalgas ir rekomendacijas dėl saugios mokyklos kūrimo, o lektorius T. Kazulėnas konferencijos dalyvius kivietė diskutuoti aktyvaus pilietiškumo būtinybės skatinant saugios mokyklos ir valstybės kūrimą tema.
Projekto koordinatorė „Gelbėkit vaikus“ projektų vadovė Natalija Novakauskienė nuoširdžiai džiaugėsi projekto rezultatais ir teigė, kad šia baigiamąja konferencija projekte dedamas ne taškas, o kabliataškis, nes patyčių bei pilietiškumo tema Lietuvos mokyklose yra labai svarbi, reikalaujanti kryptingo bei nuolatinio organizacijų darbo ir pačių mokyklų kasdienio indėlio.
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ projektą įgyvendino Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų NVO programos Lietuvoje fondo lėšomis.
Soc. pedagogė Dalia Kerienė

video_parastes.gif