Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
saugi mokykla.png

Pilotinis projektas „Saugi mokykla“

Apskrito stalo susitikimas

2013 11 25


PROJEKTO „NEVALSTYBINIŲORGANIZACIJŲ, GINANČIŲ ŽMOGAUS TEISES“, PAGAL NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, GINANČIŲ ŽMOGAUS TEISES, VEIKLOS PROJEKTO 2013 METAIS FINANSAVIMO SUTARTĮ NR.D4 – 352, 2013 M. RUGPJŪČIO 9 D. FINANSUOJAMAS LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

APSKRITO STALO SUSITIKIMAS
VIETINIU LYGMENIU ŽMOGAUS TEISIŲ TEMA

Susitikime dalyvavo
Šiaulių m. mero patarėja Regina Kvedarienė
Šiaulių m. savivaldybės tarybos narys,
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys Ramūnas Snarskis
ir
Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus
mokinių grupė su socialine pedagoge Dalia Keriene


Susitikimą pradėjo Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus mokinių grupės vadovė, socialinė pedagogė Dalia Kerienė. Pasveikinimo kalboje ir tardama įžanginį žodį, Dalia Kerienė atkreipė dėmesį, kad šios dienos apskrito stalo susitikimas surengtas vykdant projektą „Nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veikla“. Trumpai pristatė projekto keliamą problemą: valstybėje stokojama tiek tolerancijos, tiek vis dar yra aukšti diskriminacijos mastai, tiek piliečiai stokoja žinių apie žmogaus teises ir ypatingai apie tai, ką reiškia praktinis šių teisų įgyvendinimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Mes labai džiaugiamės, kad šiandien mus priėmė ir panoro su mumis padiskutuoti mokiniams rūpimais klausimais Šiaulių m. mero patarėja Regina Kvedarienė ir miesto tarybos narys, savivaldybės jaunimo tarybos narys Ramūnas Snarskis.
Regina Kvedarienė pasveikino mokinius ir prisistatė, kad šiose pareigose Jinai dar visai neseniai, todėl Jai bus įdomu padiskutuoti šiandien mokiniams aktualiausiais klausimais.
Mokiniai diskusijai pasirinko tokius klausimus: ar turime toleruoti netolerantiškus žmones?, kas yra tolerancija?, kur jos galima nusipirkti?. Šių klausimų diskusijoje mokiniai aktyviai
išsakė savo nuomonę, kuriai pritarė ir miesto tarybos narys Ramūnas Snarskis. Norėdami būti tolerantiški ir toleruotini, turime pasiduoti naujovėms ir atvirai žvelgti į atsiveriančias perspektyvas, kitas religijas, gyvenimo pokyčius, nuomones. Gyvenime niekas nemėgsta išsišokėlių.
Diskusijos metu buvo iškelta dar viena grupė klausimų: žmogaus teisių daug, kuri svarbiausia?, koks žmogaus teisių ir pareigų santykis?, mano teisės ir pareigos sau pačiam. Šių klausimų diskusijoje mokiniai mano, kad teisė į žinojimą yra viena iš svarbesnių. Kodėl žinojimas yra svarbu? Mokiniai mano, kad jis gimdo dvi svarbiausias pilietines visuomenės vertybes: laisvę rinktis ir atsakomybės suvokimą. Jų manymu ši teisė turėtų būti jiems prieinamesnė, o šiuo metu daugelis jaunų žmonių susiduria su diskriminacija ir ne tolerancija ypatingai, kada ieško darbo, bendrauja su darbdaviais dėl praktikos atlikimo. Ne paslaptis, kad mokiniai dažnai žino savo teises, bet pareigas labai dažnai pamiršta.
Apskrito stalo susitikimo metu buvo priimta vieninga nuomonė, kad svarbu didinti bendrą visuomenės informuotumą apie žmogaus teises, padėti suvokti įvairovę, priimti ją. Mokiniai kartu su miesto savivaldybės atstovais pamąstė, kad tokie susitikimai mokiniams su miesto vadovais ir verslininkais būtų įdomūs ir naudingi.
Mokiniai grįžo labai patenkinti šiuo susitikimu ir dabar lauks sekančio apskrito stalo susitikimo.


Ieva Dabulskytė BF12/2 gr.

 

video_parastes.gif