Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
saugi mokykla.png

Pilotinis projektas „Saugi mokykla“

Pilotinis projektas „Saugi mokykla“

2010 05 06


Pilotinis projektas „Saugi mokykla“

Nuo 2010 metų Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrius – pilotinio (pirmojo, stebimojo, bandomojo) projekto „Saugi mokykla“ dalyvis. Šiame projekte, kuriuo siekiama spręsti visuomenei aktualias patyčių  ir smurto problemą, dalyvauja 12 Lietuvos mokyklų, suskirstytų į 4 regionines grupes.

I grupė:
Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrius (koord. soc. pedagogė Dalia Kerienė)
Šiaulių „Juventos“ pagrindinė mokykla (koord. soc. pedagogė Rasa Karžinauskienė)
Šiaulių Zoknių pagrindinė mokykla (koord. soc. pedagogė Ingrida Urbelytė)

II grupė:
Jurbarkas: Naujamiesčio vidurinė mokykla (koord. soc. pedagogė Saulena Plėšikaitienė)
Naujamiesčio vidurinė mokykla (koord. psichologė Vaida Beinorienė)
Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla (koord. soc. pedagogė Ramutė Matijošaitienė)
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla (koord. pavad. ugdymui Dalia Šiaudvytienė)
Šakių Sintautų pagrindinė mokykla (koord. soc.pedagogė Jūratė Arštikaitienė)

III grupė:
Anykščiai: Antano Vienuolio gimnazija (koord. soc. pedagogė Jolanta Špakova)
Kavarsko vidurinė mokykla (koord. soc. pedagogė Laura Vitkūnaitė)
Vilniaus Simomo Stanevičiaus vidurinė mokykla (koord. soc. pedagogė laura Druteikaitė)

IV grupė:

Rokiškio Obelių vidurinė mokykla (koord. soc. pedagogė Neringa Pajadienė)
Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija (koord. soc. pedagogė Genovaitė Pugžlienė)

Projektą vykdo Visuomeninė organizacija (VO) „Gelbėkit vaikus“. Projektą remia bankas „Swedbank“.

Projekto veiklą mokyklose koordinuoja mokyklų „Gelbėkit vaikus“ organizacijos padalinių vadovai.

Pilotinis projektas parengtas remiantis Švedijos mokyklų patirtimi ir ten vykdomos programos prieš smurtą ir patyčias pavyzdžiu. Švedijoje tokia programa yra patvirtinta Švedijos vyriausybės ir privalomai vykdoma kiekvienoje mokykloje.

Projekto „Saugi mokykla“ tikslas – mokykla be patyčių ir smurto.

Projekto pamatinės dalys:
•    Patyčių problemos įvardinimas.
•    Prevencijos strategija.
•    Kiekvienas atsakingas.

Patyčios
•    Žodinės – grasinimas, erzinimas, pravardžiavimas....
•    Fizinės – mušimas, stūmimas, spyrimas, žnaibymas...
•    Psichosocialinės – ignoravimas, dėmesio nekreipimas, apkalbos,šmeižtas...
•    Informacinės (piešiniai, tekstai..) – internetas, mobilus telefonas, užrašai ant sienų,spintelių, suolų....

Projekto aktualumas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, 2008 m. Lietuvos mokyklose apie 30 procentų vaikų patiria patyčias ir smurtą (palyginimui: Švedijoje 2008 m. patyčias patyrė apie 5procentai vaikų).
Pagal 2008 m. patyčių ir smurto rodiklius, Lietuva buvo antroje vietoje tarp 37 šalių ( I vietoje – Turkija).
4 procentai vaikų Švedijoje sako, kad patyčias patiria iš mokytojų.
Švedijoje patyčios buvo įvardintos 1969 m. ( tai nereiškia, kad jų nebuvo anksčiau).

Kas vykdys projektą?

Projektą vykdys mokiniai iš VO „Gelbėkit vaikus“, mokyklos administracija, mokytojai, savivaldybės, seimo, žiniasklaidos atstovai, rėmėjai.

ABC tarybos sudėtis Šiaulių PRC buitinių paslaugų skyriuje:
1.    Rimantas urmonas – Šiaulių PRC direktoriaus pavaduotojas ugdymui, projekto „Saugi mokykla“ vadovas
2.    Dalia Kerienė – socialinė pedagogė, projekto komandos koordinatorė
3.    Alvydas Kušleika – Buitinių paslaugų skyriaus vedėjas
4.    Jūratė Kiškienė – Buitinių paslaugų skyriaus metodininkė
5.    Ona Gedvilienė – Buitinių paslaugų skyriaus sektoriaus vadovė
6.    Vincas Girnius  - Buitinių paslaugų skyriaus ūkio dalies vedėjas
7.    Lina Mišeikienė – Buitinių paslaugų skyriaus profesijos mokytoja
8.    aistė Grajauskienė – Buitinių paslaugų skyriaus informacinių technologijų mokytoja
9.    Romualdas Miškūnas – Buitinių paslaugų skyriaus kūno kultūros mokytojas
10.    Tomas Prokurotas – Buitinių paslaugų skyriaus anglų kalbos mokytojas
11.    Birutė Klenauskienė – Buitinių paslaugų skyriaus bendrabučio auklėtoja
12.    Laimutė Dimšienė – Buitinių paslaugų skyriuas profesijos mokytoja
13.    Renata Chvoinikovienė – Buitinių paslaugų skyriaus profesijos mokytoja
14.    Silvija Tamulionienė – Buitinių paslaugų skyriuas valgyklos vedėja
15.    Diana Karkalienė – Buitinių paslaugų skyriaus valytoja
16.    Tadas Orbakas – Buitinių paslaugų skyriaus budintis
17.    Valerijus Simulik -  Lietuvos Respublikos seimo narys
18.    Šarūnas Verikas – Buitinių paslaugų skyriaus BSR8 gr. mokinys, grupės prieš smurtą narys
19.    Erika Adomaitytė – Buitinių paslaugų skyriaus BF8 gr. mokinė, grupės prieš smurtą narė
20.    Laimonas Čiužiauskas – Buitinių paslaugų skyriaus BR9/1 gr. mokinys, grupės prieš smurtą narys
21.    Aušra Skačkovaitė – Buitinių paslaugų skyriaus BKE8 gr. mokinė, grupės prieš smurtą narė
22.    Dovilė Kygaitė Buitinių paslaugų skyriaus BR9/1 gr. mokinė, grupės prieš smurtą narė, MT narė
23.    Edgaras Nazarenka – Buitinių paslaugų skyriaus BSR8 gr. mokinys, grupės prieš smurtą narys

Ką darys ABC taryba?

1.    Vasario mėn. Atliko patyčių paplitimo mokykloje tyrimą ir nustatė patyčių mastą (apklausa buvo vykdoma internetiniu būdu, visose projektinėse mokyklose mokiniams buvo pateikta ta pati anketa). Tyrimo rezultatai oficialiai pristatyti bendruomenei, taip pat bus patalpinti internetiniame Šiaulių PRC puslapyje.
2.    Sudarys veiksmų planą, kuriame turės būti:
•    susitarta dėl „saugios mokyklos“ vizijos,
•    remiantis atlikto tyrimo rezultatais iškelti veiklos tikslai,
•    numatyti, ką reikia daryti, jei susiduriama su patyčiomis,
•    kaip mokytojui, personalui, mokiniui reaguoti į patyčias,
•    į ką kreiptis patyrus, pamačius patyčias,
•    pasiskirstyta funkcijomis, kas ir kaip spręs problemą.
3.    Vykdys projekto sklaidą: Šiaulių PRC  bendruomenę (mokinius, mokytojus, tėvus) supažindins su projektu, tyrimo rezultatais, veiksmų planu.
4.    Vykdys projekte numatytus veiksmus.

Kaip bus dirbama sprendžiant patyčių problemą?


Problema turės būti sprendžiama 3 lygmenimis:
•    Su skriaudėju ir jo tėvais
•    Su auka ir jo tėvais
•    Su likusia klasės dalimi


Kas spręs patyčių problemas?
Problemą turės spręsti klasės vadovas.
Klasės vadovą konsultuos ABC taryba arba vienas jos narys.

Kas bus sunkiausia?

•    Įvardinti problemą (įvertinimas situacijos mokykloje ir pripažinti, kad patyčios mokykloje – „mūsų problema“.
•    Pakeisti mokytojų supratimą (Švedijoje reikėjo 10 metų, kad pasikeistų mokytojų nuostatos supratimas) ir reaguoti į patyčias. Vadovautis principu: „pamatei, pagalvojai, padėjai“.

2010 m. projekto etapai:
•    Įvadinis pilotinio projekto seminaras Gupių vadovams (2010 m. sausio 14 – 15 d.d. Vilniuje).
•    Pirmas ABC tarybų susitikimas regione (vasario mėn. Šiaulių „Juventos“ mokykloje).
•    Pirmas VO „Gelbėkit vaikus“ atstovės Ingos Šablinskienės (Vilnius) ir projekto konsultantės Vivi Havia (Švedija, Stokholmas) susitikimas su regiono ABC tarybomis (vyko 2010 m. kovo 30 d. Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriuje).
•    Antrasis mokyklų ABC tarybų susitikimas regionuose vyko balandžio 27 d. Šiaulių Zoknių pagrindinėje mokykloje.
•    Susitikimo tikslas – susitarti dėl vasaros stovyklos, kuri planuojama birželio mėnesį visoms regionų ABC tatyboms. Dalyvaus 1 vadovas ir 5 – 6 mokiniai, kurie dalinsis patirtimi, kaip „stabdyti“ patyčias, mokysis naujų metodų.
•    Seminaras Grupių vadovams (gegužės mėn. Vilniuje).
•    Vasaros stovykla (birželio mėn.).
•    Trečias ABC tarybų susitikimas regiono mokyklose (rugsėjo mėn.).
•    Antras VO „Gelbėkit vaikus“ atstovės Ingos Šablinskienės (Vilnius) ir projekto koordinatorės Vivi Havia (Švedija, Stokholmas) susitikimas su regiono ABC tarybomis vienoje iš regiono mokyklų.
•    Numatoma psichologo E. Karmazos paskaita (spalio mėn.)
•    Ketvirtas ABC tarybų susitikimas regionuose (spalio mėn. Pabaiga – lapkričio mėn. Pradžia).
•    Konferencija visoms ABC taryboms (2010 m. lapkričio 20 d.).

Apie VO „Gelbėkit vaikus“  mokinių grupės prieš smurtą veiklą  galima sužinoti atsidarius Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriaus internetinį puslapį.
Kviečiame visus atvykti  į mokinių konferenciją „Saugi aplinka – saugus ir AŠ“, kuri vyks gegužės 20 dieną, po konferencijos vyks akcija – koncertas , kurio metu mokiniai sodins „Draugystės rožyną be pykčio“.


Dalia Kerienė
8683 -71194

video_parastes.gif