Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
55.png

Priėmimo tvarka

Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis specialybės Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriuje ir kitose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose teikiami internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt Daugiau informacijos apie stojimą bus paskelbta 2019 m. pavasarį.

Į Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrių mokiniai priimami mokytis:

  • Baigę 10 klasių (gimnazijos II klasę), priimami mokytis pasirinktos specialybės kartu su vidurinio ugdymo programos dalykais (mokymosi trukmė 3 metai).
  • Baigusieji 12 klasių arba išklausiusieji vidurinio ugdymo programą mokiniai, priimami mokytis pasirinktos specialybės (mokymosi trukmė 2 metai).

Priimami moksleiviai, kuriems yra sukakę 14 metų, jeigu jų sveikata leidžia mokytis pasirinktos specialybės. Jei yra stojančių konkursas, mokiniai priimami atsižvelgiant į atitinkamo profilio baigiamųjų egzaminų pažymius bei mokomųjų dalykų metinius įvertinimus bendrojo lavinimo mokymo įstaigų baigimo dokumente ir tinkamumą profesijai.
Asmenims, nepriimtiems į Buitinių paslaugų skyrių, dokumentai grąžinami tą pačią dieną po priėmimo komisijos posėdžio. Priimti į skyrių, bet per 10 dienų nepradėję lankyti pamokų be pateisinamos priežasties, išbraukiami iš moksleivių sąrašų ir į jų vietą priimami kiti moksleiviai.

Papildoma informacija

  • Pirmos kvalifikacijos siekiantiems pažangiems mokiniams skiriama stipendija, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų: 10,26 Eur, 19,76 Eur, 28,88 Eur.
  • Mokslas nemokamas.
  • Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, gyvenimo jame vieno mėnesio kaina – 8,00 Eur. 
  • Ne Šiaulių mieste gyvenantiems mokiniams, kasdien važinėjantiems į užsiėmimus iki 40 km atstumu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, taip pat gyvenantiems bendrabutyje bei savaitgaliais pas tėvus vykstantiems mokiniams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus. 
  • Skyriuje veikia valgykla.

Daugiau informacijos www.sprc.lt
 

video_parastes.gif