Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
55.png

Priėmimo tvarka

Stojančiųjų registracija ir prašymai mokytis pagal profesinio mokymo programas teikiami LAMA BPO informacinėje sistemoje internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt arba (kilus sunkumams registruojant prašymą internetu) atvykus adresu Gardino g. 4, Šiauliai.

Informacija teikiama tel. (8 656) 690 20, el. paštu karjeroscentras@sprc.lt

 

Į Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrių mokiniai priimami mokytis:

  • Įgyję pagrindinį išsilavinimą, baigę 10 klasių (gimnazijos II klasė). Priimami mokytis pasirinktos specialybės kartu su vidurinio ugdymo programos dalykais (mokymosi trukmė 3 metai).
  • Įgyję vidurinį išsilavinimą, baigusieji 12 klasių (gimnazijos IV klasė). Priimami mokytis pasirinktos specialybės (mokymosi trukmė 2 metai).

Jei yra stojančiųjų konkursas, mokiniai priimami atsižvelgiant į atitinkamo profilio baigiamųjų egzaminų pažymius bei mokomųjų dalykų metinius įvertinimus bendrojo ugdymo mokymo įstaigų baigimo dokumente ir tinkamumą profesijai.
Mokiniams, nepriimtiems į Buitinių paslaugų skyrių, dokumentai grąžinami tą pačią dieną po priėmimo komisijos posėdžio.

Papildoma informacija

  • Pirmos kvalifikacijos siekiantiems pažangiems mokiniams skiriama stipendija, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų: 10,26 Eur, 19,76 Eur, 28,88 Eur.
  • Mokslas nemokamas.
  • Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, gyvenimo jame vieno mėnesio kaina – 8,00 Eur. 
  • Ne Šiaulių mieste gyvenantiems mokiniams, kasdien važinėjantiems į užsiėmimus iki 40 km atstumu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, taip pat gyvenantiems bendrabutyje bei savaitgaliais pas tėvus vykstantiems mokiniams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus. 
  • Skyriuje veikia valgykla.

Daugiau informacijos www.sprc.lt
 

video_parastes.gif