Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
55.png

Priėmimo tvarka

Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis specialybės Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriuje ir kitose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose teikiami internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt 
2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

Į Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrių mokiniai priimami mokytis:

  • Įgyję pagrindinį išsilavinimą, baigę 10 klasių (gimnazijos II klasė). Priimami mokytis pasirinktos specialybės kartu su vidurinio ugdymo programos dalykais (mokymosi trukmė 3 metai).
  • Įgyję vidurinį išsilavinimą, baigusieji 12 klasių (gimnazijos IV klasė). Priimami mokytis pasirinktos specialybės (mokymosi trukmė 2 metai).

Jei yra stojančiųjų konkursas, mokiniai priimami atsižvelgiant į atitinkamo profilio baigiamųjų egzaminų pažymius bei mokomųjų dalykų metinius įvertinimus bendrojo ugdymo mokymo įstaigų baigimo dokumente ir tinkamumą profesijai.
Mokiniams, nepriimtiems į Buitinių paslaugų skyrių, dokumentai grąžinami tą pačią dieną po priėmimo komisijos posėdžio.

Papildoma informacija

  • Pirmos kvalifikacijos siekiantiems pažangiems mokiniams skiriama stipendija, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų: 10,26 Eur, 19,76 Eur, 28,88 Eur.
  • Mokslas nemokamas.
  • Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, gyvenimo jame vieno mėnesio kaina – 8,00 Eur. 
  • Ne Šiaulių mieste gyvenantiems mokiniams, kasdien važinėjantiems į užsiėmimus iki 40 km atstumu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, taip pat gyvenantiems bendrabutyje bei savaitgaliais pas tėvus vykstantiems mokiniams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus. 
  • Skyriuje veikia valgykla.

Daugiau informacijos www.sprc.lt
 

video_parastes.gif