Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
Mokinių mokomosios bendrovės (MMB)

Tai ne verslo žaidimas ar verslo simuliacija, tai realus verslas, kurį valdydami mokiniai patiria, kaip veikia nuosavas verslas, taiko mokykloje įgytas žinias, mokosi panaudoti savo talentus ir gebėjimus kuriant ir valdant savo įmonę.

Įkurdami MMB mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodarą ir uždaro įmonę. Mokinių bendrovę Buitinių paslaugų skyriuje kuruoja ekonomikos mokytoja Reda Valiukienė. 2015/2016 m.m. mokykloje veikia MMB „BLACK AND RED“, kuri teikia reklamos paslaugas.
Pagrindiniai MMB bruožai:

  • MMB veiklą gali vykdyti Junior Achievement Ekonomikos ir verslo programos mokiniai.
  • Vienos mokinių bendrovės nariais gali būti tos pačios arba skirtingų klasių bei mokyklų mokiniai.
  • Vieną MMB įkurti gali ne mažiau kaip 4 mokiniai.
  • Mokinių bendrovei išduodamas leidimas veikti nustatytą laikotarpį (iki 9 mėn.).

Statusas:

  • JA mokomoji mokinių bendrovė veikia pagal akcinės bendrovės modelį.
  • Visi mokiniai, įkūrę MMB, tampa direktorių valdybos nariais.
  • Akcininkai, nepriklausantys MMB įkūrusiai komandai, nėra direktorių valdybos nariai ir neturi sprendžiamojo balso.
  • Mokinių bendrovė vykdo tik leidime nurodytą veiklą ir veikia laikydamasi mokinių bendrovės įstatų.
  • Mokomoji mokinių bendrovė nėra savarankiškas juridinis asmuo.

Kiekviena mokinių bendrovė privalo turėti verslo konsultantą, kuris padėtų mokiniams praktiniais ir strateginiais patarimais. Verslo konsultantai - žmonės sukaupę įvairios praktinės patirties versle. Šie žmonės šiuo metu dirba versle arba jau yra įkūrę savo verslą. Taip pat, konsultuoti padeda ir LJA alumni nariai, kurie mokykloje patys kūrė MMB ir sėkmingai vykdė savo veiklą.
Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato pripažinta kaip „Geriausia verslumo ugdymo praktika“.

1 (2).jpg
2 (2).jpg
3.jpg

4.jpg
5.jpg
6.jpg

7.jpg
8.jpg
9.jpg

video_parastes.gif