Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
11.png

Skyriaus dabartis

Buitinių paslaugų skyriuje 2015 m. sausio 1 d. 21 grupėje mokėsi 433 mokiniai. Baigę vidurines mokyklas pagal profesinio mokymo programas skyriuje mokėsi 257 mokiniai. Pagal profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo programas skyriuje mokėsi 176 mokiniai. Pagal vidurinio ugdymo programą I ir II kursuose mokosi po 4 grupes mokinių.
Skyriuje dirba 85 darbuotojai, iš jų - 18 bendrojo lavinimo ir 31 profesijos mokytojai.
Skyrių 2014 m. pagal 5 mokymo programas baigė 142 kvalifikuoti darbininkai, vidurinis išsilavinimas buvo suteiktas 73 mokiniams. Gegužės – birželio mėnesiais skyriuje vyko 2 valstybiniai brandos egzaminai, mokinių įgytų kompetencijų vertinimo egzaminų sesija.
2014 metais dalyvauta Jaunimo verslumo turnyre FIX,14 Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete. Jame dalyvavo dvi Buitinių paslaugų skyriaus mokinių komandos „REK‘ PO“ ir „L.E.G.S“. Po visų užduočių „REK‘ PO“ komanda FIX‘ 14 turnyre laimėjo III vietą. Kita Buitinių paslaugų skyriaus komanda „L.E.G.S“ po pirmosios užduoties iš 27 komandų liko septinta, o verslo žaidime „VEMP“ ji tapo nugalėtoja.
2014 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais dvi mūsų skyriaus komandos „REK‘ PO“ ir „KODAS“ dalyvavo Jaunimo verslo idėjų generavimo konkurse „Čia mano Šiauliai“. Komanda „REK‘ PO“ paruošė ir pristatė naujo pramogų ir žaidimų centro „In Gimes“ idėją. Jų idėja buvo įvertinta šešta vieta.
2014/2015 m. m. skyriuje įkurtos ir veikė 3 mokomosios mokinių bendrovės: „BLACK AND RED“, „BUITELA“ ir „L-KADRAS“. 2014 metų lapkričio 27-29 d. Šiaulių arenoje vyko Tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai-2014“, kurioje dalyvavo visos trys Buitinių paslaugų skyriuje veikiančios mokinių mokomosios bendrovės. Šios parodos metu Šiaulių profesinio rengimo centrui įteiktas specialus apdovanojimas ir padėka už mokinių verslumo ugdymą, taikant mokomąsias mokinių bendroves.
Už svarų indėlį ugdant moksleivių verslumą ir aktyvų dalyvavimą projektuose 2013/2014 mokslo metais mokytojai Redai Valiukienei, antrus metus iš eilės, buvo įteikta Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos padėka.
Dalyvauta aštuoniuose Respublikiniuose kūrybinių darbų, plakatų, atvirukų konkursuose, iš jų ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėtos 3 prizinės vietos, „Sveiks, sveteli margs“ laimėta I vieta, „Blaivi tauta - laisva tauta“ laimėtos I ir II vietos (vizualinės reklamos gamintojų specialybės mokiniai). Respublikiniame kūrybiškiausios pamokos konkurse pagrindinį prizą laimėjo vizualinės reklamos gamintojo specialybės profesijos mokytoja metodininkė Lina Mišeikienė.
2014 m. vasario mėnesį „Litexpo“ parodų centre tarptautinėje parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera-2014“ vizualinės reklamos gamybos profesijos mokytojos parengė mūsų Centro pristatymo stendą.
Dalyvauta „Profesijų mugė 2014“ parodoje, pravesti 28 ankstyvojo profesinio orientavimo projekto „OPA“ praktiniai užsiėmimai, 10 veiklinimo užsiėmimų, 36 ekskursijos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. Skyriuje ir mieste organizuota virš 20 mokinių darbų parodų, veiklos pristatymų. Profesinio meistriškumo konkursuose 2014 metais dalyvavo virš 60 skyriaus mokinių.
2014 m. kirpėjų ir grožio specialistų/mokinių atvirajame Lietuvos čempionate tarptautinės grožio industrijos parodos „Pelenė 2014“ metu Šiaulių PRC atstovavo dvi moksleivės. Moterų plaukų tekstūrizavimo (cheminis šukavimas) rungtyje užimta II vieta. Lietuvos profesinių mokymo įstaigų floristų konkurse bendroje įskaitoje užimta I vieta, respublikiniame vizualinės reklamos gamybos mokinių konkurse – II vieta.
Skyriuje didelis dėmesys skiriamas mokinių saugumui užtikrinti ir tarpusavio pagarbai ir tolerancijai skatinti. Skyriaus bendruomenė vykdo VO „Gelbėkit vaikus“ prevencinę programą „Saugios aplinkos kūrimas mokykloje“, kurios tikslas – mokykla be patyčių ir smurto. Ketvirtus metus iš eilės organizuota respublikinė mokytojų ir mokinių metodinė – praktinė konferencija „Saugi mokykla – išgirsk kiekvieną – rūpinkis kiekvienu“, kurios metu buvo kalbama apie bendruomenių bendradarbiavimą ir naudą mokyklai. Skyriuje veikia VO „Gelbėkit vaikus“ mokinių grupė prieš smurtą, kuri vienija 20 narių. Mokinių grupė rengia įvairias akcijas, organizuoja Kalėdinę Gerumo mugę, vasaros mokinių stovyklą, dalyvauja ir organizuoja susitikimus, paskaitas, mokymus skyriaus mokiniams ir mokytojams.
Buitinių paslaugų skyriuje rengiamos tradicinės Rugsėjo 1-osios, Mokytojų dienos, Paskutinio skambučio, Diplomų teikimo šventės. Minimos Lietuvos valstybei svarbios datos – Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji. Kovo 11-osios minėjime tradiciškai pasveikiname geriausius Buitinių paslaugų skyriaus mokinius. Skyriaus bendruomenė dalyvauja ir pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ tragiškų Sausio 13-osios įvykių ir Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Kasmet skyriaus mokytojai organizuoja jau tradiciniais renginiais tapusius – Pirmakursių krosą, tarpgrupines bėgimo estafetes ir merginų tinklinio varžybas, „Beždžioniukų diskoteką“, raiškiojo skaitymo konkursą... Skyriaus mokinių taryba organizuoja pirmakursių krikštynas, meno projektą „Mokiniai prieš AIDS“, „Tolerancijos dieną“, „Paskutinio skambučio šventę“, Talentingiausio Valentino ir Valentinos konkursą, mokytojų dienos šventę ir t.t. Daug dalyvių ir žiūrovų sulaukia tradicinė „Polkos ir pyrago“ vakaronė. 2014 metais vyko jubiliejinė 20-oji vakaronė, kurioje dalyvavo ne tik centro mokiniai, bet svečiai iš Latvijos, Kauno ir Šiaulių miesto.
Skyriuje vyksta Šiaulių profesinio rengimo centro kasmet organizuojamas Lietuvos profesinių mokymo įstaigų šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalis „Griausmas“. Skyriuje organizuotas respublikinis jaunųjų dizainerių konkursas-festivalis „Savas stilius 2014“, dalyvauta respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse-festivalyje „Kitokia mada 2014“, Lietuvos avangardinio meno festivalyje „Aš kitoks“, Tarptautiniame jaunimo šiuolaikinio meno festivalyje-konkurse „Išdykęs stilius 2014“.
Skyriuje vykdytas vizualinės reklamos gamintojų profesijos mokytojų ir Šiaulių profesinio rengimo centro inicijuotas kūrybinis mokinių pilietines ir ekologines idėjas viešinantis projektas „Susitinkam po reklamos!“, kuriame dalyvavo 11 Šiaulių miesto ir regiono Švietimo įstaigų 8-12 klasių mokiniai ir mokytojai. Baigiamasis renginys vyko Šiaulių miesto kultūros centre.
Skyriaus mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja Šiaulių PRC vykdomame ankstyvojo profesinio orientavimo projekte „OPA“. Skyriuje nuolat vyksta praktiniai užsiėmimai su šio projekto dalyviais - įvairių mokyklų pradinių klasių mokiniais. Vykdomi ugdymo karjerai ir mokinių veiklinimo renginiai.
 

video_parastes.gif