Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėse konferencijose

2021 05 12


Bendrabučio auklėtoja Jurgita Aldukevičiutė-Janauskienė dalyvavo tarptautinėse konferencijose:

  • 2021-04-28 „Mokinio kompetencijų ugdymas: patirtys ir iššūkiai“, kurią organizavo Šiaulių sproto gimnazija kartu su Šiaulių m. savivaldybės švietimo centru.
  • 2021-05-07 „Paminklas kalbai ir knygai“, kurią organizavo Marijampolės Sūduvos gimnazija kartu su Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.
  • 2021-05-11 „Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“, kurią organizavo Šiaulių Medelyno progimnazija kartu su Šiaulių m. savivaldybės švietimo centru.

    Konferencijose Jurgita lietuvių ir anglų kalbomis pristatė pranešimus apie kryptingos popamokinės veiklos organizavimą, siekiant ugdyti mokinių bendrąsias, dalykines ir „minkštąsias“ kompetencijas. Taip pat buvo pristatyta keletas tradicinių renginių, kuriuose didelis dėmesys skiriamas kompleksiniam kompetencijų ugdymui, bendruomeniškumo formavimui ir komandinio darbo įgūdžių ugdymui. Buvo aptartos įtraukiamojo ugdymo galimybės.
    Konferencijose pranešimus skaitė mokytojai ir dėstytojai iš Lietuvos, Portugalijos, Italijos, Prancūzijos mokyklų bei universitetų, dalinosi savo pairtimi ir pasidžiaugė pasiekimais.
    Konferencijose pasisemta naujų idėjų apie popamokinių veiklų įvairovę, apie formalaus ir neformalaus ugdymo ryšius, skaitmeninio ugdymo galimybes.

  • video_parastes.gif