Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena

2021 01 13


Lietuva mini 30-ąsias sausio įvykių metines. Ką apie 1991 m. sausio 13-osios istorinį lūžio momentą žino mokiniai: kas nulėmė sausio įvykius, kaip viskas klostėsi, kokia po jų tapo Lietuva? Buitinių paslaugų skyriaus mokiniai ir bendruomenė paminėjo sausio 13-osios įvykius. Vieni mokiniai uždegė žvakutes, fotografo specialybės mokiniai padarė virtualią parodą, per lietuvių kalbos pamokas dalinosi savo mintimis ir prisiminimais, bibliotekininkė Asta Abukaitienė pakvietė mokinius pasidomėti parengta virtualia leidinių paroda bei atsakyti į viktorinos klausimus, skatinančius jaunų žmonių vertybinių nuostatų ir pilietiškumo ugdymą. Per ugdymo karjerai pamoką mokytoja Asta Abukaitienė pakvietė mokinius pasidomėti parengta virtualia leidinių paroda bei atsakyti į viktorinos klausimus, skatinančius jaunų žmonių vertybinių nuostatų ir pilietiškumo ugdymą. Fizinio ugdymo mokytojai Raimonda ir Romualdas paskatino mokinius nubėgti ne mažiau 1300 metrų ar įveikti pėsčiomis ne mažiau 3000 metrų atstumą ir žinoma rezultatą užfiksuoti.

Žmonės, kurie aukojo savo gyvybę, lindo po tankais... jie norėjo Lietuvai laisvės. Tai ir už mus, būsimas kartas, kovojo... Kalbėjau su žmogum, kuris buvo įvykio vietoje, apie sausio 13-ąją pasakoja taip, lyg tai būtų vykę neseniai. Kiekvienas pasakojimas atrodo kaip siaubo filmas, tačiau mes dabar galime gyventi laisvai. Pamiršti šios dienos negalėsiu niekaip, nes tą dieną žmonės aukojosi savo noru, norėdami tik visiems padėti išlikti laisviems.
G. Miliauskaitė

KODĖL NETURIM TEISĖS PAMIRŠTI KOVŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ? - nes jie kovojo už tai ,kad aš gyvenčiau laisvoje Lietuvoje. Kad turėčiau savo brangią kalbą. Kad nebūtų baimės skaityti lietuvių kalba parašytų knygų. Jie kovojo už mūsų kartos šiandienos Lietuvą ir dabar mes turime tęsti pradėtą jų kovą savo mokslu ir darbu Tėvynei ir neapleisti savo brangios Tėvynės Lietuvos.
R. Šinkevičiūtė


Man Tėvynės laisvė yra labai svarbi, tai pirmasis ir tikrasis laimės ir gerovės šaltinis. Laisvės atėmimas būtų lyg netenkama ir savo galių, savo balso. Netekti galimybės augti ir tobulėti, todėl Tėvynės laisvė yra labai svarbi.
E. Remeikaitė

Mano Tėvynės laisvė yra išpirkta gynėjų gyvybėmis. Aš šiandien lenkiu prieš juos galvą, gėrėdamasi jų žygiais. Visam pasauliui noriu pasakyti savo širdimi, kad niekada nebevergausiu ir visomis jėgomis ginsiu Tėvynės laisvę. Man čia ir yra svarbi laisvė, kad ginčiau savo Tėvynę kaip seniau gynė mūsų proseneliai ar seneliai, nes aš čia užaugau šioje žemėje ir mokinausi lietuvių kalbos ir pamačiau visą Tėvynės grožį.
G. Pocevičiūtė

Mano akimis sausio 13-toji atrodo, kaip atšiauri ir neteisinga diena. Kodėl žmonės turi sumokėti savo gyvybe dėl visos Lietuvos laisvės, laisvė turėtų nieko nekainuoti. Ši diena man yra svarbi, nes būtent lietuvių dėka, kurie stovėjo ir kovojo plikomis rankomis prieš tankus ir ginkluotus sovietų karius, dabar galiu šnekėti lietuvių kalba, rašyti ir skaityti lietuviškai.
A. Sindriūnaitė

Laisvė yra svarbiausia žmogaus bei tautos vertybė. Mano manymu, Sausio 13- ąją buvo pats baisiausias įvykis, kuomet žmonės, kuriems rūpėjo laisvė bei meilė tautai, buvo pasiryžę paaukoti net savo pačių gyvybes dėl laisvos tautos. Manau, jog daugelis iš mūsų dabar darytų lygiai tą patį dėl savo ateities laisvės.
G. Gedminaitė

Sausio 13-osios įvykiai, aukos, žūtys... Brrr... Baisu. Visa tai už Lietuvos laisvę, už mūsų ateities gerovę. Dabar laisvė - neatsiejama ryžtingos, stiprios ir vieningos tautos dalis. Galvojant apie tai, kiek nuostolių mūsų tautai atnešė okupacijos metai, nekaltų mirčių, verčia mane susimąstyti, kaip turėtumėm branginti kiekvieną minutę laisvos tautos ir tai palaikyti kaip galima ilgiau, ir kovoti , jei reiktų, dėl laisvės.
I. Kaladžinskaitė

video_parastes.gif