Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
2017-2018 m. naujienos ir įvykiai

Karjerai renkuosi Buitinių paslaugų skyrių

2017 12 15


Gruodžio 14 dieną Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrius kartu su Šiaulių m. savivaldybės švietimo skyriumi organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminarą, kurio tikslas - plėtoti bendradarbiavimo formas tarp Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų. Seminare dalyvavo Šiaulių miesto progimnazijose ir gimnazijose dirbantys karjeros specialistai.
Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriaus vedėjas A. Kušleika pristatė mokymosi galimybes skyriuje, praktinio sektoriaus vadovė R. Valiukienė apžvelgė absolventų įsidarbinimo perspektyvas, profesijos mokytojas S. Norkus išsamiai supažindino su nauja sporto klubo paslaugų darbuotojo specialybe, karjeros galimybėmis. Po ekskursijos, kurią vedė profesijos mokytoja A. Abukaitienė, svečių laukė praktinio veiklinimo užsiėmimas. Kartu su floristo specialybės profesijos mokytoja Nelda Šutaite svečiai kūrė kalėdinius darbelius įvairiausiomis priemonėmis: parafinu, lauko augalais, džiovintomis gėlėmis.
Po seminaro karjeros specialistai pritarė, kad Buitinių paslaugų skyriuje galima įgyvendinti savo kūrybines galias ir svajones bei iš naujo pažvelgti į profesinį mokymą. Pateiktose anketose pažymėjo, kad seminaras visiems buvo labai aktualus. 
Tikėtina, kad įgytos žinios ir gebėjimai palengvins karjeros koordinatorių pasirengimą individualioms ir grupinėms mokinių konsultacijoms, gilins karjeros koordinatorių profesinę kompetenciją, taip pat tobulins ugdomojo konsultavimo įgūdžius, kuriuos praktiškai galės panaudoti savo, kaip karjeros koordinatorių, veikloje.

Daugiau nuotraukų mokyklos facebook paskyroje Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrius

video_parastes.gif