Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
2016-2017 m. naujienos ir įvykiai

Ką daryti, kad žodžio kišenėje ieškoti netektų

2016 10 24


Spalio 20 dienos vakaras prasidėjo nuo jaunatviško šurmulio ir linksmo juoko. Bendrabučio taryba kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Asta Švediene ir Nijole Gelžiniene pakvietė Buitinių paslaugų skyriaus bendrabutyje gyvenančius mokinius smagion viktorinon „Žodžio kišenėje neieškok“. Pradžia buvo tokia:
Jautis pabaubė, pabaubė ir vėl ragus sugliaudė.
Taip, mįslę ir Jūs turėsite įminti. Tuo tarpu norisi toliau papasakoti, kas vyko viktorinoje.
Mokiniai subūrė šešias komandas, kiekvienoje komandoje buvo keturi mokiniai ir bendrabučio auklėtojas. Visos komandos turėjo namų užduotį – susirasti lietuvių liaudies mįslę, kuri būtų kuo mažiau girdėta ir žinoma. Mokiniai ir bendrabučio auklėtojai buvo labai išradingi, o keleto mįslių negalėjome įminti visą renginį.
Kitos užduotys buvo skirtos ateinantiems 2017-iems - kalbos kultūros metams. Frazeologizmų užduotis glaudžiai siejosi su daile: posakiai buvo ne užrašyti, o nupiešti. Mokiniai turėjo ne tik užrašyti nupieštą frazeologizmą, bet ir ištaisyti klaidas.
Kitos dvi užduotys priminė vertimų biurą. Pirmojoje buvo gausu žodžių, su vertalais ir nevartotinais žodžiais, o antroji dar ir muzikinė. Žinoma, svarbiausia, kad viskas būtų išversta į bendrinę lietuvių kalbą.
Viso vakaro metu skambėjo a.a. Vytauto Kernagio dainos. Atlikėjas, dainų autorius yra sukūręs šlagerį, kuris vadinamas lietuvių kalbos žinovų siaubu – „Žemutinėj pily šiandien šventė“. Tokios kalbos klaidų sankaupos daugiau niekur nesutiksi. Smagu buvo mokiniams pasiklausyti, kaip skambėtų daina, kai ištaisytume visas klaidas.
Paskutinioji užduotis – kūrybingumo fontanas. Seniau lietuviai kiekvieną valandą ne skaičiumi vadindavo, o pagal saulės taką danguje arba pagal pagrindinę žmogaus veiklą buvo priskyrę ir pavadinimus. Oi, kiek vargo buvo, kol atsirinko, kelinta yra priešaušrio, mažosios pusrytėlės, mažosios pavakarėlės , santės valanda. Taigi čia kalbama apie 5, 7,17, 21 valandas.
Kiekviena užduotis buvo vertinama balais, kurie susumuoti renginio pabaigoje. Daugiausiai balų surinkusios komandos apdovanotos diplomais: I laipsnio diplomu – ketvirto aukšto komanda (auklėtoja Virginija Damskienė), II laipsnio diplomu – trečio aukšto komanda (auklėtoja Ilona Valčiukienė), III laipsnio diplomu – antro aukšto komanda (auklėtoja Birutė Klenauskienė). Kitos komandos apdovanotos nominacijų diplomais. Išradingiausia komanda pripažinta mechanikos skyriaus vaikinai, Linksmiausia komanda – pirmo aukšto komanda (auklėtoja Rūta Balčiūnienė). Viltingiausia komanda, kuri niekada nepasiduoda, pripažinta penkto aukšto komanda (auklėtoja Rūta Balčiūnienė).
Viktorina užsitęsė iki vėlumos ir skirstėmės visi jau gerokai po 21 valandos. O dabar grįžkime prie mįslės. Teisingas atsakymas – knyga.
Gerų Jums emocijų linki Buitinių paslaugų skyriaus bendrabučio taryba.

video_parastes.gif